Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  BOVENSCHUTTE V.O.F
Toepasselijkheid


Het doen van een bestelling via de webshop van de Bovenschutte V.O.F houdt in dat u de toepassing van de voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Orderbevestiging


U ontvangt een bevestigings-email van uw bestelling met uw bestelnummer. In deze bevestiging staat vermeld welke artikelen u heeft besteld en wat de kosten zijn, inclusief de verzend- en administratiekosten. Deze bevestiging betekent dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.
Prijzen en betaling


De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW en inclusief eventuele transportkosten.
Voor levering binnen Nederland (op route) rekent Bovenschutte V.O.F een bedrag van € 65.- Bij een orderbedrag vanaf € 750.- geen transportkosten (excl. waddeneilanden). Transport overige landen op aanvraag. Lossen van de materialen geschied naast of achter het voertuig op verharding.
Betaalwijze en levering
U kunt online betalen per iDEAL, per bankoverschrijving of credit card (via paypal). Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Uw betaling komt dan direct bij ons binnen en uw bestelling wordt zo snel mogelijk behandeld en op afspraak bezorgd. Er vindt geen verzending plaats op zondagen en feestdagen.

Overeenkomst


Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bovenschutte V.O.F. Bovenschutte V.O.F is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bovenschutte V.O.F dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer uw bestelling zonder opgaaf van redenen onzerzijds niet binnen 14 dagen is afgeleverd, neemt u dan contact op met Bovenschutte V.O.F. U kunt als klant de overeenkomst ontbinden indien de levering van de door u bestelde artikelen niet binnen 21 dagen na betaling heeft plaatsgevonden. In dat geval zal het aankoopbedrag incl. verzend- en administratiekosten aan u worden geretourneerd. Bovenschutte V.O.F behoudt zich het recht voor uw bestelling te annuleren indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling.
Transport


Bovenschutte V.O.F draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het transporteren naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Bovenschutte V.O.F gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Bovenschutte V.O.F of het artikel vervangen wordt.
Retournering


Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering te retourneren.  De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. De kosten van transport van de producten van Bovenschutte V.O.F naar afnemer en voor retourzending komen ten laste van de klant.